ویژه برنامه زادروز “پروین اعتصامی”

پروین اعتصامی

کاری از گروه فرهنگی هنری ایلیا کاشان

تهیه کننده : ابوذر رسولیان
مدیر تولید: نیره علی نقی پور
گوینده:
مرتضی دهقان و نیره علی نقی پور
تدوینگر: سید محمد حقیقت خواه
نویسنده: مجتبی رافعی

مطالعه بیشتر