نوادگان کریم

مستند شهید- امامزاده طاهر و منصور -نوادگان کریم
سال تولید ۱۳۹۷
کاری از گروه فرهنگی هنری ایلیا کاشان
به سفارش اداره اوقاف و امور خیره کاشان
برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۱۳۰۳۹۹۰۹۶-۰۳۱۵۵۴۲۱۷۸۷ تماس حاصل فرمایید.

مطالعه بیشتر