دکوراسین درنیکا

دکوراسین درنیکا

سیستم دکوراسین و اشپزخانه درنیکا

شماره تماس:۰۹۱۳۰۷۷۲۲۷

بامدیریت حمیدرضا جلیل زاده

کاری از گروه فرهنگی هنری ایلیا

بابهره گیری از دوربین های فول اچ دی وابزارهای حرکتی پیشرفته و هلی شات

مطالعه بیشتر