• شماره تماس: 09130399096
  • ایمیل ما: info@iliyadcc.ir
  • ساعات کاری: 08:00-16:00

محتوای الکترونیک

محتوای الکترونیک چیست ؟

جامعه کنونی را جامعه اطلاعاتی می نامند. حجم اطلاعاتی که در جهان امروز تولید و به جهانیان عرضه می شود غیر قابل تصور است در این خصوص اینترنت و ارایه اطلاعات به صورت دیجیتالی بیشترین سهم انتقال را دارد.

در فضای وب با انبوهی از اطلاعات به زبان های مختلف رو برو هستیم که هر کدام در بخش خاصی طبقه بندی می شود.اما باید از این نکته غافل نباشیم که هر اطلاعاتی که وارد فضای وب می شود، الزاما کاربردی نبوده و به اصلاح دارای محتوا نیست.

محتوای الکترونیکی دارای مفهومی گسترده است و بطور کلی به هر نوع محتوایی که از طریق رایانه قابل مشاهده و انتقال باشد، محتوای الکترونیکی گفته می شود.

مراحل تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتواي الکترونيکي شامل مراحل مختلفی می شود: اولین مرحله طراحي است که شامل آماده سازي محتوا جهت تبديل به الکترونيکي و تهيه سناريو و مراحل پروژه می شود. مرحله بعد توليد اجزاي مورد استفاده در توليد محتواي الکترونيکي است مرحله دیگر جمع بندي یعنی ساخت محصولي شامل: متن، عکس، انيميشن، فيلم، صوت+ تعامل که به ارائه محتوا بپردازد و مرحله آخر انتشار یا ارائه محتواي الکترونيکي از طريقCD يا Web می باشد.